home

DÖNÜŞTÜRMELER / TRANSMUTATİONS / 2009-2010
<<
   

 

Manet'den, O.Taylan, Tuval/yağlıboya, 170x150 cm., 2009

Orhan Taylan, Velazquez'den
Orhan Taylan, Manet'den,
Orhan Taylan, Picasso'dan