14.47

2015, 74, adsız, tuval/yağlıboya, 100x80 cm