14.47

2015, 61, adsız, tuval/yağlıboya, 80x100 cm