14.47

 
2015, 51, adsız, tuval/yağlıboya, 80x100 cm