ÇOCUKLAR GİBİ RESİM YAPABİLMEK MESELESİ

Picasso'nun '60 yaşımda hala çocuklar gibi resim yapabilmeye çalışıyorum'
demesi, çoğumuzun zihnini kurcalamıştır. Çocuklar gibi çizmek mi? Onlar gibi
boyamak mı? Bunu kastettiğini hiç sanmıyorum.
Dikkat ettiniz mi? Çocuklar önlerine kağıdı ve boyaları aldıklarında, etraflarına
bakıp 'acaba neyin resmini yapsam?' diye derin düşüncelere dalmazlar; hiç etrafa
bakmadan hemen çizmeye başlarlar. Çünkü dertleri etraftaki şeylerin benzeri biçimler
çizmek değildir. Belli bir mekanı da, bağlı olarak belli bir zaman kesitini de belirlemezler.
Çünkü onlar zihinlerindeki ilginç şeyleri, birbirleriyle ilinti içinde biraraya getirmeyi
önemserler. İşte o zaman ortaya bir resim çıkar. Biz çoğu kez, anlamadığımız için
'o nedir, bu nedir?' diye sorduğumuzda tabii hemen açıklarlar.
İlginç olan, çocuğun bize birşey anlatmak ya da beğendirmek için yapmıyor olmasıdır.
Kağıdı ve boyaları önüne alan ressamın zihnindekileri başkalarıyla paylaşmak
üzere çocuklar kadar açık yürekli davranması kolay iş değil. Hiçbir resme, hiçbir şeye
bakmadan, bir tema üzerine sohbet eder gibi çizip boyayacaksınız, onlar gibi.
Sanıyorum, Picasso'nun kastettiği tam da budur.

 

YAZILAR
  ÇOCUKLAR GİBİ RESİM YAPABİLMEK MESELESİ
  RESME İMZA ATMAK…
  RESİMDE YÜZLERİ ÇİZMEK SORUNU
TUTUCU İDEOLOJİLER VE SANAT
YABANCI DİL OLARAK RESİM
 
RESSAMIN SORULARI
BIZ NE MI YAPIYORUZ ?
TOPHANE'YE DAİR